Gestaltcoaching

Gestaltcoaching en Lichaamswerk: Twee kanten van dezelfde medaille
Een mens is een geheel: lichaam én geest. Werken aan persoonlijke groei of aan problemen betekent daarom altijd werken aan lichaam én geest. Gestaltcoaching en Lichaamswerk vormen dan ook twee kanten van dezelfde medaille.

Gestaltcoaching: groei naar emotionele volwassenheid
Bij gestalttherapie en -coaching staat het actuele gebeuren in het hier-en-nu centraal en niet het verleden of de ontstaansgeschiedenis van een probleem.

Het doel is om emotioneel volwassen en zelfstandig te worden en uit te groeien boven de behoefte aan hulp van anderen.

Gestaltcoaching betekent vooral praktisch bezig zijn. Het gaat niet om beschouwingen, maar om persoonlijke groei. De essentie is dat de belemmeringen worden weggenomen die onze groei, ons volwassen worden, in de weg staan.

Door gestaltcoaching hervinden we onze innerlijke zekerheid en kunnen we op eigen benen staan. We hoeven niet meer te steunen op zekerheden van buitenaf (onze status, ons inkomen, onze functie en dergelijke) en ontdekken dat we alles wat we nodig hebben al in ons hebben.

Lichaamswerk: beter evenwicht tussen gevoel en verstand
Met lichaamswerk herstelt of verbetert u het contact met uw eigen lichaam. U wordt levendiger en expressiever en meer aanwezig in het huidige moment: in contact met uzelf en uw omgeving. U leert stap voor stap verkrampingen en oude patronen los te laten en een nieuwe levenshouding te ontwikkelen.

Net als bij Gestaltcoaching werkt u aan het loslaten van oude, beperkende patronen en ontstaat ruimte voor nieuwe keuzemogelijkheden.