Trainingen

Trainingen en workshops voor het bedrijfsleven
‘Veel werknemers, vooral op HBO-niveau en hoger, hebben aan den lijve ondervonden dat ze om succesvol te zijn meer nodig hebben dan alleen academische vaardigheden. Veel leidinggevenden zitten te veel ‘in hun hoofd’ en hebben de lichaams- en gevoelsaspecten verwaarloosd. Ik leer ze onder meer om zich bewust te worden van wat er in hun lichaam gebeurt en signalen vroegtijdig op te pikken. Wat betekent die migraine? Waar komen die lage rugpijnen vandaan? Ook de signalen die iemand uitzendt, zijn lichaamstaal, komen aan de orde. Vooral voor leidinggevenden is het van belang dat ze persoonlijke power uitstralen. We werken daaraan door te kijken naar iemands relatie met zijn omgeving en met zichzelf; niet door gegraaf in het verleden. Gewoon werken aan wat nodig is om goed te functioneren en je prettig te voelen.’

Gestaltcoaching voor organisaties is altijd maatwerk. Het kan gaan om meerdaagse trainingen of geconcentreerde workshops voor groepen – altijd gevolgd door een terugkomdag – of om individuele (reïntegratie)trajecten.

Gestaltcoaching is er op gericht inzicht te krijgen in de verstoringen en ze daardoor te verwerken. Zo kan de werknemer weer adequaat functioneren. Door persoonlijke achtergronden kan het functioneren van mensen in hun werksituatie ernstig verstoord raken. Dat kan leiden tot ziekte, uitval of burn-out.

Gestaltcoaching heeft door effectieve reïntegratie van een uitgevallen werknemer een aantal opmerkelijke voordelen voor de werkgever en begeleidende Arbo-diensten. Het reïntegratieproces kan aanzienlijk worden bekort, met alle financiële voordelen die daar het resultaat van zijn. Daarnaast kan preventieve coaching veel problemen voorkomen.

Gestaltcoaching is ook ideaal voor organisaties die hun medewerkers beter willen leren omgaan met spanningen en frustaties die omschakelingen en verandertrajecten, naar bijvoorbeeld meer klantgericht werken, met zich meebrengen. Deelnemers leren effectiever om te gaan met conflicten en conflicterende belangen.

Ook is gestaltcoaching effectief bij het weer op de rit krijgen van niet goed genoeg functionerende afdelingen, vooral wanneer niet duidelijk is waardoor de problematiek wordt veroorzaakt. Wanneer de mensen een persoonlijk ontwikkeltraject kunnen volgen blijkt vaak dat daardoor de hele afdeling beter functioneert.

Effectiever communiceren en veranderen
Door gestaltcoaching ziet de werknemer problemen niet meer als onoverkomelijk, maar als oplosbaar en krijgt hij meer zelfvertrouwen en motivatie. De werknemer wordt effectiever en krijgt meer inzicht in zichzelf en zijn collega’s, waardoor de communicatie kwalitatief verbetert. Daardoor leert men ook om constructief om te gaan met conflicten.

Confronterende sessies, blijvende resultaten
Gestaltcoaching is zeer effectief voor werknemers die zich met psychische klachten ziek hebben gemeld. Werknemers die gecoacht willen worden kampen vaak met loopbaanvraagstukken, willen hun vaardigheden aanscherpen en hun persoonlijke effectiviteit vergroten. Zij willen het roer drastisch omgooien, maar durven of kunnen dit niet zonder steun.
Tijdens de sessies worden de oorzaken van de problematiek blootgelegd, uitgaande van de specifieke omstandigheden en de situatie zoals die zich nu manifesteert. Meestal is een kortlopend traject voldoende om tot de gewenste verbeteringen te komen.

De sessies zijn confronterend ten aanzien van het eigen gedrag van de cliënt – ongeacht of dit gedrag als goed of verkeerd wordt gezien. Uitgangspunt is hoe de cliënt op deze confrontaties reageert. Daardoor ontstaat bewustwording en is men weer in staat om problemen op een weloverwogen manier op te lossen.

Gelijkwaardigheid en duidelijkheid
Na een Gestaltcoaching ervaren werknemers dat zij niet alleen anders omgaan met hun problemen, maar dat zij ook een andere houding naar hun collega’s ontwikkelen. Ze worden duidelijker en vrijer in hun houding, zonder dat de omgeving dit als confronterend ervaart. Daarnaast neemt de gelijkwaardigheid aan anderen toe en laat men niet meer ‘over zich lopen’. In de privé-sfeer blijken relaties diepgaander te worden en in kwaliteit toe te nemen.

Ondersteuning bij veranderingstrajecten
Geregeld komen in gesprekken die verwijzers met hun cliënten voeren onderwerpen aan bod die verder voeren dan de reden van het betreffende consult. Het blijkt dat sommige cliënten, ook zij die géén psychische klachten hebben, graag een verandering willen doorvoeren in hun persoonlijke of zakelijke leven, maar zelfstandig moeilijk de concrete stap kunnen zetten.
Voor deze groep biedt Gestaltcoaching een ideale basis om het gewenste veranderingsproces effectief in gang te zetten.